banner

 

Kwaliteit betekent voor ons: voldoen aan de verwachtingen van de klant. En liever nog: deze overtreffen. Dat doen we door de beste oplossingen te kiezen en uw product bij elke stap in het proces nauwlettend in de gaten te houden. Dat biedt ons – en u – de maximale garantie voor topkwaliteit. In deze film kunt u zien hoe ons kwaliteitssysteem de rode draad van ons productieproces vormt.

Voor vragen over kwaliteit neem gerust contact met ons op:
kwaliteit@maascoating.n

Kwaliteit

Onze kwaliteit uitgelegd in 2 minuten

Kwaliteit is een mentaliteit

Kwaliteit is de basis van ons bestaansrecht. Daarom is ‘kwaliteit’ bij ons geen aparte
afdeling, maar een mentaliteit die op elke afdeling het uitgangspunt is. Uiteraard
maken we dat wel inzichtelijk, zodat u weet waar u op kunt rekenen.

ISO

Al sinds 1997 zijn we ISO 9001-gecertificeerd. Sinds 2015 zijn we ISO 14001-gecertificeerd.

Nace en Frosio

We kunnen leveren volgens de Nace- en Frosionormen, die beide tot de strengste internationale normen behoren.

Procesbewaking en traceability

We meten en controleren elke stap in ons productieproces. Dankzij ons barcodesysteem zijn uw producten bovendien volledig te traceren (bekijk de film).

Gasunie

We zijn Gasunie-gecertificeerd, een belangrijk gegeven voor de olie- en gassector, de maritieme sector en de offshore-sector.

A-leveranciers

Van straalmaterialen tot lakken en chemicaliën: we werken alleen met A-merken. We zijn ook vaak betrokken bij hun innovaties.

Klantinformatie

Uw aanwijzingen worden op orderniveau in ons systeem opgenomen. Dat doen we visueel, zodat elke medewerker precies ziet wat van hem verwacht wordt.

Meer weten?

C-cirkel 86px–Jeroen

Neem contact op met:
Jeroen van de Ven
Productieleider & kwaliteitsmanager
jeroen@maascoating.nl
+31 (0)6 53 89 32 43

kwaliteit
ask

Laboratorium

We willen exact weten wat we doen. Daarom beschikken we in ons laboratorium over apparatuur voor de meest uiteenlopende testen.

Zo weten we ook precies of we aan de gewenste normeringen voldoen. Ook gebruiken we ons laboratorium om samen met u te onderzoeken wat de beste behandelmethode voor uw product is.

Voor eventuele garanties gelden er specifieke voorwaarden. Garanties dienen altijd in overleg afgestemd te worden. Garantie is variërend per behandelen + omgeving waar materiaal wordt toegepast. Wilt u meer weten over de garantiebepalingen? Neem contact met ons op. 

Meting Norm Apparatuur
Bresle-test NEN-EN-ISO 8502-6, 8502-9 Bresle kit
Dauwpuntmeting NEN-EN-ISO 8502-4 Dewcheck 4
Geleidbaarheid   Hanna diST5, Ecoscan con 6+
Glansmeting DIN 55350 Erichsen PICO Glosmaster 500
Kogelvalproef NEN-EN-ISO 6272 Erichsen
Krasproef NEN-EN-ISO 2409 Cross-cut adhesion test kit
Laagdiktemeting NEN-EN-ISO 2808 PosiTector 6000 Elcometer
Laagdiktemeting en -analyse NEN-EN-ISO 2808 NEN-EN-ISO 2808
Orange peel ASTM E430 TQC orange peel tester
PH   Ecoscan PH5
Poriëndetectie NEN-EN-ISO 14654 Elcometer 270
Ruwheidmeting NEN-EN-ISO 8502-1 Reference Comparator
Stoftest NEN-EN-ISO 8502-3 Stoftest kit sp3200
Straalmiddelanalyse NEN-EN-ISO 8501 t/m 8503 Blast check kit
Straalreinheid NEN-EN-ISO 8501-1 Kuhmichel
Straalruwheid NEN-EN-ISO 8503 Kuhmichel
Zoutsproeitest DIN 50021 Erichsen 606/400l

Visueel beoordelen we de aangebrachte conserveringslaag aan de hand van de VISEM Kwaliteitseisen.

Meer weten?

tessa

Neem contact op met:
Tessa van den Heuvel
KAM Coördinator - Lean Manufacturing en 
NACE Coating Inspector – Cert No. 68276
tessa@maascoating.nl
+31 (0)6 83 24 72 25

Laboratorium
ask

Leerbedrijf

Kennis is goud waard, zeker als het om vakkennis gaat. Daarom investeren we graag in de medewerkers van de toekomst.

We zijn door Kenteq, Savantis en het Kenniscentrum Handel erkend als leerbedrijf.
Dit betekent dat we aan alle voorwaarden voldoen om jongeren een volwaardige leerwerkplek te bieden, en hen daarbij ook adequaat begeleiden.

mmggf

Duurzaamheid

Een belangrijke vorm van kwaliteit is duurzaamheid. En ook duurzaamheid is in ons denken verankerd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De consument is kritisch, niet alleen op de kwaliteit van hun product maar ook op de herkomst. Aspecten als duurzaamheid, kinderarbeid, eerlijke verdeling, klimaat spelen allemaal een rol. Als familiebedrijf zijn we ons sterk bewust dat we de wereld goed moeten overdragen op volgende generaties en zorg moeten hebben voor de mensen die aan ons verbonden zijn. We hechten grote waarde aan veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van onze medewerkers. Zij zijn het kapitaal van de organisatie.

MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van onze bestaande bedrijfsactiviteiten. Wij gaan een stap verder en richten op nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.

Milieu (omgeving)
Als familiebedrijf denken we in generaties. Het is eigenlijk zo vanzelfsprekend, dat we vaak technisch voorop lopen. Hierbij wordt voornamelijk gekeken op welke wijze we zo efficiënt mogelijk kunnen werken om verspilling van energie en grondstoffen tegen te gaan.

Maas Coating tracht met zo min mogelijk energie verspilling zo veel mogelijk vierkante meter per jaar te behandelen. Wist u bijvoorbeeld dat we overtollig poedercoat opnieuw hergebruiken. Het poeder dat niet op het product komt, wordt gefilterd. Op deze manier kan ruim 90% van de restpoeder effectief worden hergebruikt.
Tevens werken wij met het 5S systeem. Al het afval wordt gescheiden en in de daarvoor bestemde containers.

Bezoekers van Maas Coating kunnen daarnaast hun auto of fiets opladen aan de daarvoor bestemde laadzuilen (welke ook weer door Maas Coating zijn voorzien van een kleur! ) Maas Coating voldoet aan het VOS besluit.

Producten en diensten
In de selectie van leveranciers en producenten worden verschillende overwegingen van maatschappelijk belang meegenomen. Zo werken wij uitsluitend met leveranciers die expliciet bevestigen geen gebruik te maken van kinderarbeid; en tevens goede maatregelen treffen om op een zo’n milieuvriendelijk mogelijk wijze te produceren.

Kwaliteitsborging
Om de kwaliteit van door Maas Coating geleverde producten en diensten te onderstrepen en te waarborgen; heeft Maas Coating kwaliteitscertificaat ISO 9001 en is Maas Coating lid van verschillende brancheverenigingen.

Bedrijfsethiek
Binnen de Maas Coating organisatie gelden specifieke richtlijnen voor het omgaan met medewerkers, klanten, leveranciers en overige instanties en organisaties. In een intern handboek zijn hiervoor specifieke kaders opgesteld. Van medewerkers wordt dan ook altijd verwacht dat zij op de hoogte zijn van deze richtlijnen en deze naleven. De veiligheid vindt zowel binnen als buiten de organisatie plaats.

Personeelsbeleid
Maas Coating hecht veel waarde aan een goed personeelsbeleid. Onze gedachte is dan ook dat wij alle medewerkers zo veel mogelijk moeten stimuleren om het takenpakket goed uit te voeren; maar ook voldoende kansen moeten bieden voor opleiding en ontwikkeling.

Duurzaamheid
ask

Maatschappelijke betrokkenheid

We maken graag actief deel uit van de wereld waarin we werken. Daarom zijn we op tal van manieren betrokken bij met name regionale activiteiten.

Sponsoring
We sponsoren tientallen organisaties en activiteiten. De link met onze thuisbasis Heesch vinden we daarbij erg belangrijk.
Belangenbehartiging
We zijn aangesloten bij Ondernemersvereniging Heesch. Jan Maas is actief lid en oud-voorzitter van de sectie Industrie.

 

Business Event
Algemeen directeur Jan Maas zit in de jury van het Bernhezer Business Event, een evenement dat goed ondernemerschap voor het voetlicht brengt.
Netwerk
Jan Maas is een van de oprichters van ondernemersnetwerk 6KB. In deze regionale ondernemersclub gaan netwerken en gezelligheid hand in hand.