Duurzaamheid

Een belangrijke vorm van kwaliteit is duurzaamheid. En ook duurzaamheid is in ons denken verankerd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De consument is kritisch, niet alleen op de kwaliteit van hun product maar ook op de herkomst. Aspecten als duurzaamheid, kinderarbeid, eerlijke verdeling, klimaat spelen allemaal een rol. Als familiebedrijf zijn we ons sterk bewust dat we de wereld goed moeten overdragen op volgende generaties en zorg moeten hebben voor de mensen die aan ons verbonden zijn. We hechten grote waarde aan veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van onze medewerkers. Zij zijn het kapitaal van de organisatie.

Binnen de MVO draait het om de 3 P’s:

  • People (mensen)
  • Planet (milieu)
  • Profit/ Prosperity (winst/ maatschappij).

Planet
Als familiebedrijf denken we in generaties. Het is eigenlijk zo vanzelfsprekend, dat we vaak technisch voorop lopen. Hierbij wordt voornamelijk gekeken op welke wijze we zo efficiënt mogelijk kunnen werken om verspilling van energie en grondstoffen tegen te gaan.

Wist u bijvoorbeeld dat we overtollig poedercoat opnieuw hergebruiken. Het poeder dat niet op het product komt, wordt gefilterd. Op deze manier kan ruim 90% van de restpoeder effectief worden hergebruikt en zetten we ons in voor circulariteit. Ook hulpmiddelen gebruiken we circulair zoals ophangmateriaal en verpakkingsmateriaal.
Tevens werken wij met het SQDCME systeem (Safety, Quality, Delivery, Cost, Morale, Environment). Al het afval wordt gescheiden in de daarvoor bestemde containers.

Maas Coating tracht met zo min mogelijk energie verspilling zo veel mogelijk vierkante meters per jaar te behandelen. Zo heeft Maas Coating maatregelen getroffen om de uitstoot van CO2 te verminderen:

  • Gebruik van low-bake poeders
  • Plaatsen van led verlichting
  • Verminderen van de papierstroom
  • Gebruik van elektrische heftrucks
  • Infrarood poedercoat oven (CO2 reductie van 48%)

Bezoekers van Maas Coating kunnen daarnaast hun auto of fiets opladen aan de daarvoor bestemde laadzuilen (welke ook weer door Maas Coating zijn voorzien van een beschermlaag en kleur! ) Maas Coating voldoet aan het VOS besluit.

People
Maas Coating hecht veel waarde aan een goed personeelsbeleid. Onze gedachte is dan ook dat wij alle medewerkers zo veel mogelijk moeten stimuleren om het takenpakket goed uit te voeren; maar ook voldoende kansen moeten bieden voor opleiding en ontwikkeling.

Ook hecht Maas Coating veel waarde aan de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers. Dit wordt onder andere bevordert door het verse bedrijfsfruit dat wordt aangeboden.

Ook zetten we ons in voor social return, waarbij we medewerkers met een achterstand tot arbeidsmarkt aan het werk helpen.

Profit/ prosperity
We maken graag actief deel uit van de wereld waarin we werken. Daarom zijn we op tal van manieren betrokken bij met name regionale activiteiten.

Sponsoring
We sponsoren tientallen organisaties en activiteiten. De link met onze thuisbasis Heesch vinden we daarbij erg belangrijk.

Belangenbehartiging
We zijn aangesloten bij Ondernemersvereniging Heesch. Jan Maas is actief lid en oud-voorzitter van de sectie Industrie.

Netwerk
Jan Maas is een van de oprichters van ondernemersnetwerk 6KB. In deze regionale ondernemersclub gaan netwerken en gezelligheid hand in hand.