Duurzaamheid

Een belangrijke vorm van kwaliteit is duurzaamheid. En ook duurzaamheid is in ons denken verankerd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De consument is kritisch, niet alleen op de kwaliteit van hun product maar ook op de herkomst. Aspecten als duurzaamheid, kinderarbeid, eerlijke verdeling, klimaat spelen allemaal een rol. Als familiebedrijf zijn we ons sterk bewust dat we de wereld goed moeten overdragen op volgende generaties en zorg moeten hebben voor de mensen die aan ons verbonden zijn. We hechten grote waarde aan veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van onze medewerkers. Zij zijn het kapitaal van de organisatie.

MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van onze bestaande bedrijfsactiviteiten. Wij gaan een stap verder en richten op nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.

Milieu (omgeving)
Als familiebedrijf denken we in generaties. Het is eigenlijk zo vanzelfsprekend, dat we vaak technisch voorop lopen. Hierbij wordt voornamelijk gekeken op welke wijze we zo efficiënt mogelijk kunnen werken om verspilling van energie en grondstoffen tegen te gaan.

Maas Coating tracht met zo min mogelijk energie verspilling zo veel mogelijk vierkante meter per jaar te behandelen. Wist u bijvoorbeeld dat we overtollig poedercoat opnieuw hergebruiken. Het poeder dat niet op het product komt, wordt gefilterd. Op deze manier kan ruim 90% van de restpoeder effectief worden hergebruikt.
Tevens werken wij met het 5S systeem. Al het afval wordt gescheiden en in de daarvoor bestemde containers.

Bezoekers van Maas Coating kunnen daarnaast hun auto of fiets opladen aan de daarvoor bestemde laadzuilen (welke ook weer door Maas Coating zijn voorzien van een kleur! ) Maas Coating voldoet aan het VOS besluit.

Producten en diensten
In de selectie van leveranciers en producenten worden verschillende overwegingen van maatschappelijk belang meegenomen. Zo werken wij uitsluitend met leveranciers die expliciet bevestigen geen gebruik te maken van kinderarbeid; en tevens goede maatregelen treffen om op een zo’n milieuvriendelijk mogelijk wijze te produceren.

Kwaliteitsborging
Om de kwaliteit van door Maas Coating geleverde producten en diensten te onderstrepen en te waarborgen; heeft Maas Coating kwaliteitscertificaat ISO 9001 en is Maas Coating lid van verschillende brancheverenigingen.

Bedrijfsethiek
Binnen de Maas Coating organisatie gelden specifieke richtlijnen voor het omgaan met medewerkers, klanten, leveranciers en overige instanties en organisaties. In een intern handboek zijn hiervoor specifieke kaders opgesteld. Van medewerkers wordt dan ook altijd verwacht dat zij op de hoogte zijn van deze richtlijnen en deze naleven. De veiligheid vindt zowel binnen als buiten de organisatie plaats.

Personeelsbeleid
Maas Coating hecht veel waarde aan een goed personeelsbeleid. Onze gedachte is dan ook dat wij alle medewerkers zo veel mogelijk moeten stimuleren om het takenpakket goed uit te voeren; maar ook voldoende kansen moeten bieden voor opleiding en ontwikkeling.